Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      21/02/2019
TG GT 10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
1TB Chợ LươngBH--185185185184184185185184185185183183182
2TB Giáp BaBH--155155156156155153152150149147144145147
3Cống Tắc GiangHs00:401161411361251141047958444348546169